Пристанища

Показване на 1-7 от 7.

Рибарско пристанище

Виж на картата

В процес на проектиране.

  

Пристанище "Ист Пойнт"

Виж на картата
Местонахождение(km) Наименование позиции за заставане Забележка
375.800
Корабно място 375.800 a b c
За престой на пътнически кораби - до 3 кораба на борд.
375.870 375.639 Корабно място за малки корабиПристанището е снабдено с ел. захранване, питейна вода и има директен достъп до хотел Дръстър: http://www.hoteldrustar.com/ 

Пристанище "Лесил"

Виж на картата
Местонахождение(km) Наименование позиции за заставане Забележка
381.500 381.400 Корабно претоварно място № 1За обработка на генерални и насипни товари
381.400 381.300 Корабно претоварно място № 2 За обработка на генерални и насипни товари
381.300   381.200 Корабно претоварно място № 3         За обработка на генерални и насипни товари
381.200   381.100 Корабно претоварно място № 4          За обработка на генерални и насипни товари 
381.100  381.000  Корабно претоварно място № 5         За обработка на генерални и насипни товари

Пристанище "Поларис"

Виж на картата
Местонахождение(km) Наименование позиции за заставане Забележка
378.700 378.450 Корабно претоварно място № 2За обработка на генерални и насипни товари
378.450 378.350 Корабно претоварно място № 1 a b b d

За обработка на генерални и насипни товари. Оборудвано с понтон за престой на самоходни кораби - до 4 кораба на борд в един ред

Пристанище "Силистра"

Виж на картата
Местонахождение(km) Наименование позиции за заставане Забележка
381.800 381.500 Котвена стоянка № 1За престой на екипажни и безекипажни кораби без сини светлини и сини конуси. Ширина от 30 м до 80 м от десния бряг.
380.950 380.250 Котвена стоянка № 2За специална обработка на кораби и товари. Ширина от 50 м до 100м от десния бряг.

380.200 379.700 Котвена стоянка № 3За престой на транзитно преминаващи кораби и състави без сини светлини и сини конуси. Ширина от 50 м до 150 м от десния бряг

379.400 379.100 Котвена стоянка № 4За престой на екипажни и безекипажни кораби, които превозват опасни товари. Ширина от 50 м до 150 м от десния бряг

Понтонно място "Дунавски Клуб"

Пристанище 1 Май