Община Силистра

Община Силистра е част от Северен централен район. Градът е административен център на община Силистра и област Силистра. Община Силистра е най-североизточната част от територията на България, граничеща по вода и суша с Република Румъния. Местоположението на Силистра разкрива богати и разнообразни възможности за използването на реката като елемент от туристически продукт.


Силистра е един от най-старите български градове с 1900 годишна история. Античният град "Дуросторум" е създаден като римска крепост. В региона са намерени много древни римски реликви, както и 15 км римски път. Първото писмено известие за града е в заповедта на император Траян от 106 г. за преместването на XI Клавдиев легион от Панония в Дуросторум. Дуросторум става самоуправляващ се град муниципиум през 169 г. при императора - философ Марк Аврелий. Около 590 г. се заселват славяните (северите). Те дават и ново име на града тогава - Дръстър. 

Днес селищната мрежа включва 19 населени места, от които един град Силистра. 
Основните пристанища в града са:

Научете още за Силистра на сайта на общината.