За проект DaHar - SEE/B/0003/3.3/X

Проектът „DaHar” /Danube Inland Harbour Development- Развитие на вътрешните пристанища по р. Дунав/, в който Община Силистра е партньор, стартира през април 2011 г. и неговият период на изпълнение е 36 месеца- до март 2014 г. Целта на проекта е по-добрата интеграция на навигацията с веригата на транспортната логистика посредством изследване и използване на мултимодалния потенциал на пристанищата и прилежащите им територии в средните по големина градове от Югоизточна Европа. Като крайна цел се предвижда изготвяне на стратегия за развитие на речните пристанища по р. Дунав, която ще бъде представена в Брюксел и приета на европейско равнище. Силистра ще бъде включена като пристанищен град в логистичната връзка между пристанищата.

Настоящият сайт за речната информационна услуга РИС дава възможност за обществена информираност на гражданите, за движението на корабите покрай Силистра и региона, както и за използване потенциала на пристанищната инфраструктура в региона, за развитието на речния туризъм.

Сайтът е разработен като част от дейността на Община Силистра по една от работните точки на проекта, а именно "Използване на потенциала за развитие и сътрудничество на участващите пристанища чрез трансфер на знания", раздел "Осигуряване на връзки и тестване на речните информационни транспортни и логистични услуги".

Предоставената в този сайт информация за движението на корабите в реално време в околността на Силистра може да бъде използвана свободно от фирми и граждани. Това би улеснило ползвателите на сайта в дейности като логистика, туристически услуги, занимателни дейности (водни спортове) и други. 

Още за проекта www.dahar.eu