Трети Национален Форум DaHar

24 октомври, 2013

 

На 23 октомври 2013 г,  в София,  в сградата на МТИТС се проведе Трети Национален Форум по проект DaHar. Срещата откри изпълнителният директор на ИА „Морска Администрация” к.д.п. Георги Цветков, като активно участваха представители на изпълнителната власт, на професионални транспортни обединения и асоциации, на бизнеса и др. Разговорите и мненията се обединиха около темата, че основен приоритет трябва да бъде подобряване на условията за корабоплаване в българския участък на река Дунав. Този въпрос трябва да бъде решен на международно ниво от взимащите политически решения лица.

Изработването и представянето на високо равнище в Брюксел на интегрирана стратегия за насърчаване на транспортната логистика в региона, подобряване на икономическите показатели на населените места по река Дунав – това са главните цели на проекта, който се изпълнява по Оперативна програма за транснационално сътрудничество "Югоизточна Европа" 2007 – 2013 г.

К.в.п. Тони Тодоров, ръководител на проекта за ИА „ Морска Администрация” и директор на Дирекция „МА – Лом”, представи постигнатите резултати от изпълнението на проекта до този момент. От страна на Община Силистра бе представена презентация с напредъка и постигнатите до момента резултати по проекта. Представена бе също и Силистренската речна информационна система, нейните възможности за проследяване движението на корабите, статистика на преминалите кораби и т.н. Обсъдени бяха и възникнали въпроси, като интересът на гостите беше насочен към възможностите за финансиране на мерките по подобряване на корабоплаването през следващия програмен период, приложение на практика на направените анализи и препоръки за развитие на пристанищата, както и дали частни пристанища могат да се възползват от тях.