Стартира система за речни информационни услуги- RIS- Silistra в Община Силистра

22 май, 2013

Днес, 22 май 2013 г., от 10:30 ч. в сградата на Община Силистра, в заседателна зала, се проведе информационна среща във връзка със стартирането на тестова система за речни информационни услуги /RIS Pilot Testing Tool/- RIS- Silistra, по проект DaHar- SEE/B/0003/3.3/X. На срещата присъстваха представители от Морска администрация, пристанища, фирми, медии и граждани, които изказаха мнения и обмениха идеи за нейното приложение и по-широко използване. Целта е да се обърне по-голямо внимание на потенциала на река Дунав и възможностите за развитие на речния пътнически и товарен транспорт.