Информационна среща по проект DaHar за RIS- Силистра

20 май, 2013

 

Във връзка със стартирането на тестова система за речни информационни услуги /RIS Pilot Testing Tool/- RIS- Silistra, по проект DaHar- SEE/B/0003/3.3/X, на 22 май 2013 г. от 10:30 ч. в сградата на Община Силистра, етаж 2, заседателна зала, ще се проведе съвместна среща с представители на пристанищата в Силистра, фирми и граждани, с цел запознаване с новата работеща речна информационна система в Община Силистра, както и обсъждане на идеи за нейното приложение и по-широко използване. Целта е да се обърне по-голямо внимание на потенциала на река Дунав и възможностите за развитие на речния пътнически и товарен транспорт.

  Благодарим на всички, проявили интерес!