Втора национална среща на Форума DaHar

23 април, 2013

На 23 април 2013 г. в сградата на Община Лом се проведе Втората национална среща на Форума DaHar.

Община Силистра и  ИА „Морска администрация” са едни от партньорите в проекта DaHar.

На 8 ноември 2012 г. в гр. София, в сградата на МТИТС, се състоя  първата национална среща по проекта, в рамките на която се проведе и първият Национален форум за подкрепа по проект DaHar.

Присъстващите на Втора среща по Форум DaHar, представители на различни заинтересовани от дейностите по проекта страни, се запознаха с постигнатите досега резултати, изказаха мнения, споделиха идеи за развитието на дунавските общини и пристанища, за включването им в логистичната верига по река Дунав, дадоха предложения за нови възможности за бизнеса и общините по поречието на р. Дунав, как да се използва потенциалът за развитие на речния транспорт, което е и основна цел на проекта DaHar.