ЕК предприема инициатива за устойчиво управление на морските и крайбрежните зони

14 март, 2013

Европейската комисия публикува предложение за подобряване на планирането на морските дейности и управлението на крайбрежните райони. Целта на предложението, което е под формата на проект за директива, е да се създаде обща европейска рамка за морско пространствено планиране и интегрирано управление на крайбрежните райони в държавите членки на ЕС, за да се гарантира, че растежът на морските и крайбрежните дейности и използването на ресурсите в морето и по крайбрежието продължават да са устойчиви.

Комисарят по въпросите на рибарството и морското дело Мария Даманаки заяви: „С днешното си предложение ние задълбочаваме интегрираната морска политика на Европейския съюз и предлагаме един нов инструмент за нашата стратегия за „син растеж“. Като улеснява устойчивото развитие и инвестициите в морските райони, директивата ще допринесе за реализирането на потенциала на „синята икономика” на Европа за растеж и работни места“.

Комисарят по въпросите на околната среда Янез Поточник заяви: „Тази инициатива ще допринесе за здравословна околна среда и по-добри условия на живот за 200 милиона граждани на ЕС, които живеят в крайбрежните региони. Тя следва да спомогне също за запазване на уникалните и разнообразни крайбрежни райони и екосистеми, които предлагат безценни местообитания за растения и животни.“