Бюлетин IV- DaHar- март 2014 г. /продължение/

21 March, 2014

DaHar II в подготовка - планове за развитие по поречието на река Дунав

Целта на анализите и събирането на данни за дейностите, извършвани по време на проекта DaHar, беше да се подготви и да се осигури основа за евентуалното развитие и разширяване на пристанища. Така в процеса на събиране на необходимите данни, всеки партньор е бил в състояние да определи насоки за развитие, които са най-подходящи за неговата област.

В Енсхафен, индустриален парк в града в Австрия, може да се осигури стабилна основа, върху която да се продължи да се гради. Проектът планира да засили пътищата от транспортната система, с цел да се привлекат нови предприятия в областта, като се разшири кръгът на контейнерните услуги и се направят по- гъвкави връзките между железопътния и водния транспорт на товари. Местните хора могат да бъдат уверени в това: от гледна точка на тон - километри, вътрешното корабоплаване е най-евтиният и най- благоприятният за околната среда метод за транспортиране. Тези фактори за повишаване на конкурентоспособността могат да се окажат много важни за компании, заинтересовани от транспортирането на големи количества суровини или готови продукти.

Междувременно във Вуковар, Хърватия, развитието на инфраструктурата, подходяща за получаване на подводници и придружаващите ги необходими услуги, има най-висок приоритет. Пристанището на града Славония може да бъде много полезно за целия регион, ако нови инвеститори започват да се появяват в резултат на продължително развитие.

В Нови Сад  дори още по-амбициозни планове са в процес на развитие: градът би искал да стане един вид "азиатски логистичен център", или с други думи значима контейнерна станция между баварския град Регенсбург и Констанца на Черно-море. Все пак, ако някой иска да започне инвестиции в състояние да превърне града в основен логистичен център на целия регион, някои неща трябва да бъдат модернизирани, а именно, водния път и връзките с останалите видове транспортни връзки, които да се свържат по-ефективно, а понастоящем съществуващата пристанищна инфраструктура трябва да се модернизира в съответствие с аспектите на околната среда и ефективността.

За пристанищата, разположени върху участъка на реката при Железни врата, източник на просперитет може да бъде пълнотата на околните материали, подходящи за воден транспорт (дърво, зърно и т.н.) и равният терен от региона, което е идеална предпоставка за създаване на мултимодални логистични центрове. Евтиното и ефективно използване на водните пътища може да помогне на стопанските субекти в региона да навлязат на пазара, като по този начин може да се даде тласък на икономиката не само на пристанищния град, но и на цялата заобикаляща площ. Преди това обаче е необходимо да се направят инвестиции и все по-разнообразни услуги. Само по този начин могат да се транспортират товари по вътрешните водни пътища, които да станат по този начин също привлекателни за потенциалните партньори.

Пристанище Галац има специално място сред румънските и българските пристанища. Поради близостта си до Черно море, то служи като връзка между дунавските вътрешните пристанища и морето. Ето защо, целите му са съсредоточени предимно върху приемането и предаването на товарите, както и различни други проекти, посветени на тази тема.

Планиране в Дунайварош: интермодален логистичен център

Като водещ партньор на DaHar, Дунайварош също подготви план за развитие през следващата фаза. Има два жизнеспособни варианта, първият е изграждането на изцяло ново пристанище, а вторият - цялостен ремонт и разширяване на съществуващото.

В светлината на бъдещи финансови източници, екипът, отговорен за оценката и на местния план за действие, определи две възможни посоки за развитие на водещия партньор в проекта Dahar, Дунайварош.

Първата, предпочитаният вариант, означава създаването на напълно ново пристанище. Планираният проект, който би се осъществил в близост до моста Pentele, не е изцяло нова идея, защото тя вече е включена сред проектите във втория национален план за развитие. Ако се осъществи, модерно, обширно пристанище може да бъде построено в града на окръг Фехер, което ще отговаря на изисканията на 21-ви век и ще притежава 6М тона оперативна и 3.2 M тона товароносимост. В този случай, плановете показват, че обществените, железопътните и водните пътища ще се срещнат в една точка, като по този начин по- лесно и ефективно ще се осъществява товаренето. Освен бъдещите терминали, свързани с различни изискания в транспорта ( пакетни стоки, насипни товари, контейнери и т.н. ), Ro - Ro точки на свързване и кораборемонтни услуги ще са част от комплекса.

Другата възможна посока на развитие е подобряване и разширяване на инфраструктурата на пристанищата на Дунафер. В този случай, подобно на първия вариант, ще бъде установено напълно задоволително пристанище- национален обществен център на трафика с 4.5M тона оперативна и 3,2 М тона товароносимост. Както модерната епоха го изисква, водните и сухопътните пътища ще се срещнат в една точка също, но неговото изпълнение ще бъде малко по-трудно. Въпреки че жп линията достига пристанището, тя не разполага с необходимия капацитет. В допълнение, пътят, водещ до магистралата, трябва да бъде ремонтиран и разширен, тъй като само след тези модификации ще бъде в състояние да издържи на повишеното натоварване, в резултат от повишения трафик на камиони. В същото време има нужда от място за паркиране на камиони и шумови бариери поради близките населени места.

DaHar II, следващият етап на проекта, ще определи кой вариант е по-възможен и подходящ за реализация.

От подобряване на логистиката до производство

Икономическата тежест на градовете по поречието на река Дунав вече е далеч по-голяма от тяхната площ и население. Тези позиции могат да бъдат допълнително подобрени с подобряването на логистиката на водните пътища - каза д-р Лайош Вереш, професор от Колежа на Дунайварош на заключителната церемония на проекта DaHar.

Чрез проучванията на Стратегията на ЕС също така се установи, че водните пътища на реката са подценени и това е защо те не играят роля в товарния транспорт, което иначе би било определящо за тях. Сред другите инициативи, Дунавската стратегия би искала да промени и тази ситуация .

Що се отнася до Унгария , стратегията препоръчва укрепването на статута на мостове.

Трафикът по транс – европейските коридори в страната има уникални логистични възможности, ако потенциалът бъде разгърнат правилно. Изследванията показват, че в момента най-евтиният начин за транспортиране на товари в чужбина е чрез италианските пристанища, но ако се подобри инфраструктурата, необходима за обработка на морски плавателни съдове, дунавските пристанища, могат да бъдат включени в това отношение. Освен това, големи количества от транспортираните суровини и стоки се произвеждат по протежение на реката,  от зърно до металургични продукти. В тези случаи, най-важните фактори са качествените и интермодални характеристики на връзките между пристанищата и сухопътните транспортни маршрути. /.../. В резултат на тези инвестиции, малки и средни градове с дунавски пристанища биха могли да се развият в логистични центрове. По този начин, ползите от евтини възможности за транспорт могат да привлекат други индустрии в региона, което ще доведе до създаването също така и на производствени мощности.

Но на първо място, най-важното е осигуряването на техническите условия за навигация: практически цялото вътрешно сечение на водните пътища трябва да бъде обновено, а инфраструктурата на пристанищата и свързващите точки трябва да бъде модернизирана.