Бюлетин IV- DaHar- март 2014 г.

21 March, 2014

Бюлетин 

Заключителна конференция в Дунайварош

Първата фаза на проекта DaHar приключи с международна конференция, проведена в града на водещия партньор, Дунайварош. Освен изпълнените задачи, основната тема на събитието беше бъдещето на проекта.

Всички представители на страните-участнички и партньорите от DaHarприсъстваха на събитието, проведено в Колежа на Дунайварош на 20-ти февруари 2014. Конференцията се фокусира върху оценката на резултатите от проекта до момента, както и определянето на методите за продължаване в бъдеще.

По време на пресконференцията, проведена преди събитието,Ласло Редли, ръководител на проекта говори за изключителния логистичен потенциал на Дунайварош по отношение на точката на пресичане на европейските транспортни коридори, които биха могли да предоставят допълнителни възможности за развитие на икономиката и създаването на работни места в обозримо бъдеще. Г-н Мате Гьори, технически ръководител на проекта, даде висока оценка на значимостта на интегрираната стратегия, създадена по време на проекта, чиято задълбоченост и професионалализъм заслужават разглеждането от местни и европейски политици, до които достигна през последните няколко месеца. Г-н Мате Гьори подчерта успеха на международното сътрудничество, което включва няколко страни и дава възможност за гладкото и ефективно сътрудничество с представители на държави, които имат съвместни проблеми помежду си.

След кратка ретроспекция на конференцията, фокусът се измести към бъдещето, откъдето идва и заглавието: "Quo Vadis Ister?" или "Къде отиваш, Дунав?". Представителите-партньори в DaHar и различни организации в ЕС (Дунавската стратегия, Дунавската комисия, програма «Югоизточна Европа») обсъждиха планове за развитие с вече установените фондации, които трябва да бъдат въведени по време на DaHar II, следващият етап на проекта, който се надяваме, че ще бъде одобрен през следващия бюджетен период на ЕС.

В края на деня участниците подписаха тържествена декларация, в която всички те изразиха своята съпричастност към бъдещето на проекта.

Сътрудничество с Дунавската стратегия на ЕС

Скоро приключващият проект DaHar обяви целите, сочещи далеч напред. Работата се извършва като част от Дунавската стратегия на Европейския съюз и се вписва в по-широка перспектива за регионално развитие, която може да се реализира като резултат от сътрудничеството на няколко страни от ЕС и страните партньори. Подробностите от заключението бяха представени от Саймън Хартл, представител на австрийската асоциацията ViaDonau на конференцията в Дунайварош.

Приоритетната област 1а от Дунавската стратегия съдържа всички цели, които могат да бъдат реализирани през следващите години по отношение на вътрешното корабоплаване. Сред тях най-важното е увеличението с 20% на размера на речния товарен транспорт до 2020 г. краят на бюджетния период, стартиращ сега, за разлика от базовата година на 2010 година. За тази цел, няколко други развития трябва да бъдат извършени, от изчистване на навигационните препятствия, през хармонизиране на речните информационни системи до построяването на мултимодалните терминали на съответните пристанища. В допълнение, стандартизирането на образователните материали, свързани с навигацията и управлението на непрекъснатата липса на професионална работна ръка, също са били включени в списъка от задачи.

Стратегията включва отделен план за действие, в който се обсъжда как възможностите на съществуващите пристанища могат да бъдат използвани по-ефективно, за да се създадат мултимодални логистични бази, оборудвани с модерни шосейни и железопътни връзки. Мастер плановете от изследванията, които са създадени по време на процесите на изследване и оценяване в проекта DaHar, могат да изиграят ключова роля в този сегмент, тъй като те предлагат подробни препоръки за справяне с посочените по-горе предизвикателства.

В допълнение бяха проведени заседания на четири работни групи от есента на 2011 г., свързани с Дунавската стратегия, с темите на пристанищата и устойчивостта. По време на тези срещи представителите на DaHar представиха последните резултати и участваха в професионални дебати, проведени с участието на вземащи решения лица.  

Сътрудничеството няма да свърши тук, тъй като проектът, понастоящем в напредък, DaHar II също ще бъде с акцент върху реализацията на включени в Дунавската стратегия цели. 

/следва продължение/