По проект DaHar стартира автономна станция за мониторинг на водите на река Дунав

25 February, 2014

Община Силистра пусна в действие автономна станция за мониторинг на водите на река Дунав, като част от дейностите по "Осигуряване на връзки и тестване на речните информационни транспортни и логистични услуги (RIS TLS)" по проект DaHar. Устройството ще разшири възможностите на вече изградения RIS Pilot, както и ще осигури информация за качеството и показателите на водата в река Дунав. Самата станция е инсталирана на пристанище Ист Пойнт-Силистра.

Основна функция на станцията е да:

§  Събира информацията за състоянието на водата на мястото, на което е инсталирана;

§  Дава възможност за проследяване на химичните и физични свойства на водата при самата станция;

§  Данните от автоматичната станция постъпват в единната информационна система за събиране, обработка и предаване на данни в реално време.

Действието на станцията може да бъде проследено на линк http://emoncms.org/rissilistra, интегриран в сайта на РИС- Силистра www.ris-silistra.org.