Община Силистра завършва успешно проект DaHar

21 February, 2014

 

Община Силистра завършва успешно проект DaHar.

На 20 февруари 2014 г. в гр. Дунайварош се проведе последната среща на участниците партньори в проект DaHar– Развитие на вътрешните речни пристанища по река Дунав. На срещата на тематичните групи по проекта бяха обсъдени последните извършени дейности, както и бяха определени някои идеи за евентуалното продължение на проекта през следващия програмен период. Като такива може да се откроят дейности по образование и обучение в сферата на речния транспорт, обвързване на бизнеса към проблематиката на корабоплаването, възможности за развитие на градовете като логистични центрове (hubs). Като заключителна проява в Дунайварош се открои подписването на Обща декларация от партньорите /Joint Convention/, където се заявява и желание за развитие на пристанищата в рамките на Дунавската Програма през периода 2014-2020 г.